Asbestsanering Stockholm

Vi hjälper er med asbestsanering i Stockholm

Vad är asbest?

Asbest är starkt kopplat till allvarliga hälsorisker. Exponering för asbest kan påverka hälsan på många sätt. För att minska riskerna för asbestrelaterade hälsoproblem är det viktigt att undvika exponering för asbestfibrer.

Asbest är ett fiberaktigt mineral som finns i naturen. De tunna fibrerna är starka och böjliga, tåliga mot kemikalier och höga temperaturer, har god ljud- och värmeisolerande förmåga osv. Som ett brandsäkert material användes asbest framförallt i badrum, kök, mellanväggar och rörisolering. Ordet asbestos kommer från grekiskan och betyder osläcklig.

Sedan 1982 är det totalförbjudet att använda asbest och sanering rekommenderas. Asbest återfinns ofta i mattlim, kakelfog, eternitplattor, golvmaterial och packningar. Asbest har, förutom i byggnader, även använts i fartyg och ångpannor samt i stor utsträckning som bullerisolering.

Var finns asbest?


Asbest kan förekomma i många olika sorters byggnader

Asbest finns kvar i många äldre byggnader och asbest förekommer ofta i byggnader uppförda före 1979, men asbesthaltiga material kan ibland finnas även i något yngre byggnader.

Asbest kan finnas i bostadshus, till exempel i

 • rörisolering
 • värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
 • ventilationstrummor och ventilationsaggregat
 • asbestcementskivor på tak, fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp
 • fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • fönsterkitt
 • gasspisar (strålskydd på skåpsidor mot spisen)
 • plastmattor och golvplattor
 • kakelfix och fog
 • golvbeläggningar
 • mattlim

Hur vi hanterar asbestsanering i Stockholm

Refix asbestsanerare och arbetsledare är väl utbildade på området. Vi följer noga alla Arbetsmiljöverkets lagar och riktlinjer för hur arbetets gång ska löpa samt använder rekommenderad utrustning och skydd. Naturligtvis ser vi till att det hälsofarliga avfallet från asbestsaneringen hanteras på ett säkert sätt.