PCB Sanering

PCB är miljö-och hälsoskadliga industrikemikalier som förbjöds i Sverige 1978. 

Ni kan ladda ned en bra artikel om detta från Bo Bättre n4 2011 här nedan.

Vart finns PCB?


PCB finns i:

Fastigheter och lokaler byggda eller renoverade 1956-1973

Man kan hitta PCB i fog och golvmassor, förseglingsmassa för isolerrutor, oljebrännare, lysarmaturer, fläktar, pumpar, tvättmaskiner.

PCB i mjukfogar i fastigheter ska saneras och bör redan vart klart för många år sedan i Sverige, men detta är fortfarande förekommande, framförallt i industrier och flerbostadshus, tex miljonprojekten. PCB fog användes samtidigt med asbest på många balkonger, man fogade runt en eternitskiva(asbest).

Fastighetsägaren är ansvarig att en PCB inventering har utförts, kommunen är tillsynsmyndighet, oftast genom miljökontoren.

Vi på Refix har lång erfarenhet inom PCB sanering och inventering och kan hjälpa till med allt från inventering, åtgärdsplan och sanering med omhändertagande av PCB avfallet, samt återfogning.

Alla våra PCB sanerare har utbildats efter Sanering av pcb-haltiga fogar från fogbranschens riksförbund. Ni kan läsa mer om detta på www.sanerapcb.nu