PCB Sanering i Stockholm

Refix PCB-sanering: Er partner för miljövänlig PCB-hantering i Stockholm

Refix är förstahandsvalet när det gäller att hantera PCB-detekterat material i Stockholm och dess närområden. Behöver du säkert avlägsna och kapsla in PCB-föroreningar så står vi alltid redo att rycka ut på ännu ett uppdrag i miljöns tjänst. Vi förbinder oss till vår affärsidé, där hållbarhet och återvinning står i fokus, och här är ytterligare skäl till varför du bör överväga att välja oss

Erfarenhet och expertis

I över två decennier har Refix ägnat sig åt PCB-sanering och blivit en ledande aktör inom det området i Stor-Stockholm. Vi har framgångsrikt hanterat ett brett spektrum av liknande uppdrag och besitter en gedigen kunskap kring de mest effektiva och säkra metoderna att hantera PCB-föroreningar enligt Miljöbalkens och Kemikalieinspektionens riktlinjer.

Partnerskap med godkända anläggningar

Vi har ett nära samarbete med anläggningar som är specifikt avsedda för att ta emot och behandla PCB-detekterat material. Genom våra samarbeten kan vi garantera att ditt PCB-förorenade avfall hanteras i enlighet med gällande lagstiftning och med de högsta säkerhetsgarantier.

Säkerhet och miljömedvetenhet

Säkerhet och miljömedvetenhet är centrala begrepp i vårt målfokuserade arbete. Genom att minimera riskerna för exponering och vidare spridning av PCB bidrar vi till att skydda både människors hälsa och miljön i stort. Vår dedikation till hållbarhet genomsyrar varje steg i vår dagliga verksamhet.


Så går en PCB-sanering till: 

Bedömning och Planering

Efter en grundlig bedömning av områden då vi fastställer PCB-föroreningens omfattning, noterar vi lämpliga åtgärder. En saneringsplan upprättas i dialog med dig som kund för att strategiskt och säkert avlägsna föroreningarna.


Skyddsåtgärder

Innan saneringsarbetet påbörjas, vidtas obligatoriska skyddsåtgärder för att minimera riskerna för exponering för både vår personal och omgivningen. Det inkluderar användning av personlig skyddsutrustning och avspärrade säkerhetszoner.

Saneringsmetoder

PCB-sanering kan utföras med olika metoder, beroende på föroreningens omfattning och miljöns karaktär. Detta steg inkluderar avlägsnande av förorenat material, kemisk behandling för nedbrytning eller neutralisering, samt termisk behandling för att minska toxiciteten.

Efterbehandling och uppföljning'

Efter saneringsarbetet genomförts gör vi en noggrann efterbehandling för att säkerställa att området är helt fritt från PCB-föroreningar. Det innefattar sanering av eventuella kvarvarande föroreningar samt utvärdering av mätresultatet genom provtagning och analys. Kontinuerlig övervakning kan krävas efteråt för att förhindra återkommande föroreningar.

Varför är PCB farligt?

PCB kan leda till allvarliga hälsoproblem, såsom cancer, men även inverka negativt på immunsystemet och skapa hormonell obalans. De kan skada levern och nervsystemet. Höga halter under fosterstadiet och nyföddhetsperioden kan påverka spermiekvaliteten, sköldkörtelhormoner och tandemaljen, samt misstänks också påverka hjärnans utveckling. PCB är giftigt och har en förmåga att ackumuleras, det vill säga inte brytas ner, i miljön eller i kroppen.

Effektiva och miljövänliga lösningar

Kombinationen mellan vår expertis med avancerad saneringteknik säkerställer vi högsta kravstandard inom modern saneringsindustri. Trots att användningen av PCB förbjöds i Sverige för öppen användning år 1972, och ett totalförbud infördes 1995, finns fortfarande PBC kvar i vår omgivning. Refix personal är certifierade av Svenska Fogbranschens Riksförbund och har licens för att hantera PCB, samt att vi som företag innehar alla nödvändiga tillstånd.

Läs även: Artikel om detta från Bo Bättre n4 2011 här nedan.

Var finns PCB?

PCB finns i:

Fastigheter och lokaler byggda eller renoverade 1956-1973

Man kan hitta PCB i fog och golvmassor, förseglingsmassa för isolerrutor, oljebrännare, lysarmaturer, fläktar, pumpar, tvättmaskiner.

PCB i mjukfogar i fastigheter ska saneras och bör redan vart klart för många år sedan i Sverige, men detta är fortfarande förekommande, framförallt i industrier och flerbostadshus, tex miljonprojekten. PCB fog användes samtidigt med asbest på många balkonger, man fogade runt en eternitskiva(asbest).

Fastighetsägaren är ansvarig att en PCB inventering har utförts, kommunen är tillsynsmyndighet, oftast genom miljökontoren.

Vi kan PCB sanering i Stockholm

Vi på Refix har lång erfarenhet inom PCB sanering och inventering och kan hjälpa till med allt från inventering, åtgärdsplan och sanering med omhändertagande av PCB avfallet, samt återfogning.

Alla våra PCB sanerare har utbildats efter Sanering av pcb-haltiga fogar från fogbranschens riksförbund. Ni kan läsa mer om detta på www.sanerapcb.nu

Kontakta oss idag för PCB sanering i Stockholm