REFIX - Hållbart företag

Hållbart företagande


Hållbart företagande genomsyrar allt i vår organisation.

Vår affärsidé att försöka återställa skadat material i största möjliga mån istället för att byta ut material ger en mindre klimatpåverkan.

I vårt ledningsarbete ingår alltid hållbarhetstanken i alla våra beslut som tas.

Vi återvinner vårt tidigare förbrukningsmaterial, för att kunna använda igen, om inte i samma form så för en annan funktion i vårt tjänsteutbud. Vid rivningar återvinns allt material som inte är miljö eller hälsoskadligt.

Vi kommunicerar digitalt för att minska klimatpåverkan, vilket vi ser nu många fler tar efter pga pandemin, vilket är positivt.