Miljöinventering

Miljöinventering

Miljöinventering/Materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall vid rivning är ett lagkrav och byggherren(den som beställt jobbet) är den som har det yttersta ansvaret för avfallshanteringen. 

Vi hjälper er med detta och återrapport till miljökontoret.

Vi utför även provtagning för att säkerställa att allt farligt avfalls säkerställs innan rivning/renovering påbörjas.