Rivning i Stockholm

Rivning

Rivning kan omfatta håltagning, bilning, ombyggnadsrivning och totalrivning av en byggnad, eller av någon annan konstruktion. Ombyggnadsrivningar brukar delas in i lättrivning och tungrivning, där det förra avser exempelvis innerväggar och installationer och det senare avser bärande konstruktioner i exempelvis betong och stål.

Vad kan Refix hjälpa till med när det gäller rivning?


Vi utför planerade eller akuta rivningsarbeten, selektiv eller tungrivning.

Vi kan hjälpa till med rivningslov, rivningsplan, materialinventering samt kontrollplan.

Vi har certifikat för asbest och PCB om vi stöter på detta.

Vi återvinner rivningsmaterialet så långt som möjligt och lämnar kvittens på allt avfall.