Skadeutredning Stockholm

Vi hjälper dig med en skadeutredning

Vad är en skadeutredning?

Skadeutredningar
görs för att bedöma och fastställa en skada på en byggnad där det föreligger tveksamheter kring vem som bär ansvaret för skadan gentemot ingångna avtal. 

Vi hjälper till med att reda ut vad orsaken till skadan är och därmed ger svaret för om det är en försäkringsskada eller inte.  Detta är vanligt förekommande för att försäkringsbolag måste veta innan de kan ersätta dig för en skada.

Vi jobbar dagligen med försäkringsbolag, där vi hjälper dem med besiktningar och hittar skadeorsaken.

Behöver ni hjälp med en skadeutredning i Stockholm? Kontakta oss så hjälper vi dig.