Mögelsanering

Mögel är en benämning för olika typer av svampar som växer på de flesta ytor och reproducerar sig genom att bilda och sprida sporer. 

Vart finns mögel?


Det kan växa mögel i de flesta byggnadsmaterial, oftast känns lukten först igen, luktar som en gammal sommarstuga, eller potatiskällare.

Vanligaste ställen är kök, källare, badrum och vindar, ställen där det normalt är fuktigt.

Mögel kan inte växa utan att det är fuktigt, 75-95% relativ fuktighet.

Mögel kan orsaka allvarliga hälsoproblem, såsom:

  • Problem med luftvägarna i olika former
  • Huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter
  • Olika hudbesvär, som eksem

Problem med luftvägarna är mycket vanligt i samband med fukt och mögel. Det kan exempelvis röra som att man ofta får snuva/hosta eller försämring av astma och allergier. Eventuellt kan det även leda till nya allergier och utveckling av astma. Barn är mer utsatta än vuxna.

Vi på Refix åtgärdar detta med att utreda vart källan till möglet är, som vi sedan åtgärdar, eller ger förslag på åtgärd beroende på vad kunden önskar. Källan till möglet måste åtgärdas för att inte problemet skall uppstå igen. Men därefter så sanerar vi bort möglet och behandlar det på kemisk väg så det inte skall växa igen. Är lukten fortfarande kvar därefter så luktbehandlar vi berörda områden.