Mögelsanering Stockholm

Mögelsanering

Mögel är en benämning för olika typer av svampar som växer på de flesta ytor och reproducerar sig genom att bilda och sprida sporer. Det kan växa mögel i de flesta byggnadsmaterial, oftast känns lukten först igen, luktar som en gammal sommarstuga, eller potatiskällare.

Var finns mögel?


Vanligaste ställen är kök, källare, badrum och vindar, ställen där det normalt är fuktigt.

Mögel kan inte växa utan att det är fuktigt, 75-95% relativ fuktighet.

Mögel kan orsaka allvarliga hälsoproblem, såsom:

 • Problem med luftvägarna i olika former
 • Huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter
 • Olika hudbesvär, som eksem

Problem med luftvägarna är mycket vanligt i samband med fukt och mögel. Det kan exempelvis röra som att man ofta får snuva/hosta eller försämring av astma och allergier. Eventuellt kan det även leda till nya allergier och utveckling av astma. Barn är mer utsatta än vuxna.

Refix hjälper er med mögelsanering Stockholm

Vi på Refix åtgärdar detta med att utreda vart källan till möglet är, som vi sedan åtgärdar, eller ger förslag på åtgärd beroende på vad kunden önskar. Källan till möglet måste åtgärdas för att inte problemet skall uppstå igen. Men därefter så sanerar vi bort möglet och behandlar det på kemisk väg så det inte skall växa igen. Är lukten fortfarande kvar därefter så luktbehandlar vi berörda områden.

Här är en övergripande översikt över hur mögelsanering kan genomföras: 

 1. Inspektion och bedömning:
  Vi inspekterar området för att fastställa omfattningen av mögelproblemet.
  Vi identifierar källan till fukt, eftersom mögel vanligtvis utvecklas i fuktiga miljöer.

 2. Fuktkontroll och avlägsnande av fuktkälla:
  Åtgärdar fuktproblem genom att reparera läckor, förbättra ventilation eller eliminera andra källor till fukt.
  Det är viktigt att säkerställa att området förblir torrt för att förhindra framtida mögelväxt.

 3. Isolering och avgränsning:
  Vi skapar en fysisk barriär för att förhindra att mögelsporer sprider sig till andra delar av byggnaden. Sedan isolerar vi området med plast.

 4. Luftrening:
  Vi använder luftrenare och luftväxlingssystem för att minska mögelsporer i luften under saneringen.
  Det kan också krävas användning av luftavfuktare för att minska luftfuktigheten.

 5. Avlägsnande av mögel:
  Fysisk borttagning av mögel från ytor genom skrapning, borstning eller användning av specialutrustning.
  Vi använder rengöringslösningar och desinfektionsmedel för att döda mögel och förhindra återväxt.

 6. Bortskaffande av förorenade material:
  Avlägsnar och kasseras material som inte kan saneras, t.ex. starkt angripet byggmaterial. Materialen hanteras och kasseras enligt lokala regler och bestämmelser.

 7. Saneringsverifiering:
  Efter mögelsaneringen utför vi tester för att verifiera att mögel har avlägsnats effektivt. Luft- och ytkontroller genomförs för att säkerställa att luftkvaliteten är acceptabel.

 8. Förebyggande åtgärder:
  Implementerar förebyggande åtgärder för att förhindra framtida mögeltillväxt, såsom att förbättra ventilation och hantera fukt.

Alla miljöer behöver sin typ av hantering men detta är ett exempel på hur vi utför mögelsanering i Stockholm