Vattensanering och avfuktning

Vattensanering och avfuktning i Stockholm

Vattenskada är den vanligaste typen av skada våra kunder råkar ut för. En vattenskada kan bli både dyr och jobbig.

Så därför är det viktigt att ni hanterar skadan snabbt, för att undvika att skadan förvärras och tar längre tid att återställa. Kontakta oss så hjälper vi er att kontakta ert försäkringsbolag och går igenom tillsammans med er vad som är bästa vägen fram. 

Vattensanering


Åtgärder med allt från läcksökning och avledande av grundproblemet till uppsugning av vatten, rivning av skadat material, vatten- och fuktsanering samt avfuktning via senaste tekniken.

Vattensanering och avfuktning går hand i hand

Efter exempelvis en vattenläcka är både vattensanering och avfuktning avgörande för att minimera skador och återställa normala förhållanden. Vattensanering innebär att eliminera föroreningar och mikroorganismer från det drabbade området för att förhindra hälsorisker.

Samtidigt är avfuktning nödvändig för att ta bort överflödig fukt och förhindra mögelbildning och strukturella skador. Kombinationen av effektiv vattensanering och avfuktning säkerställer en snabbare återhämtning och minimerar långsiktiga konsekvenser av vattenintrång. Vi använder avancerad utrustning och teknik för att effektivt hantera och återställa områden som påverkats av vattenläckor. 

Inventera fastighet och lösöre - sanera och återställa genom tvätt, luktborttagning och avfuktning.

Vi fastställer vattenskadans omfattning och kan påbörja lämpliga åtgärder snabbt!

Vi utför fuktrapporter med åtgärdsförslag.

Ökad fukthalt ger ökad risk för angrepp av mögel och svamp med 
extra kostnader och problem som följd