Avfuktning

Vattenskada är den vanligaste typen av skada våra kunder råkar ut för. En vattenskada kan bli både dyr och jobbig.

Så därför är det viktigt att ni hanterar skadan snabbt, för att undvika att skadan förvärras och tar längre tid att återställa. Kontakta oss så hjälper vi er att kontakta ert försäkringsbolag och går igenom tillsammans med er vad som är bästa vägen fram. 

Avfuktning/vattensanering


Vi utför fuktrapporter med åtgärdsförslag.

Åtgärder med allt från läcksökning och avledande av grundproblemet till uppsugning av vatten, rivning av skadat material, vatten- och fuktsanering samt avfuktning via senaste tekniken.

Inventera fastighet och lösöre - sanera och återställa genom tvätt, luktborttagning och avfuktning

Vi fastställer vattenskadans omfattning och kan påbörja lämpliga åtgärder snabbt!

Ökad fukthalt ger ökad risk för angrepp av mögel och svamp med

extra kostnader och problem som följd